Elsikkerhet

Mange er dessverre ikke klar over hvilken fare en feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater medfører. Heller ikke at det er eiers ansvar å sørge for ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget.

Her finner du nyttig informasjon som kan hjelpe deg til å bli en mer bevisst bruker og eier av et elektrisk  anlegg. Husk at alle installatører har plikt til å gi deg, som huseier, dokumentasjon på jobben som er utført, samt instruksjon i bruken av anlegg og utstyr.

El-anlegget er ditt ansvar!

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.