Ringeriks-Kraft inn i Fiberselskapet

Ringeriks-Kraft Nett har gjennom et samarbeid med Lier Fibernett, Midt Nett Buskerud, og Øvre Eiker Fibernett dannet selskapet Fiberselskapet.

Fiber

Alle eierne har gjort betydelige investeringer i lokal fiberinfrastruktur. Selskapets misjon er å levere stabil og driftssikker kapasitet gjennom selskapets bølgelengdenett (DWDM) til aktører innen offentlig sektor, operatører og næringsliv med behov for stor transportkapasitet.

Les mer på www.fiberselskapet.no.

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.