Personvernerklæring Ringeriks-Kraft Nett AS

Ringeriks-Kraft Nett fokuserer på å ivareta og beskytte kundenes personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Ringeriks-Kraft Nett, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller.  

1. BEHANDLINGSANSVARLIG

Ringeriks-Kraft Nett er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Ringeriks-Kraft Nett AS.

2. VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1.  Registrering og innsamling av personopplysninger

Ringeriks-Kraft Nett behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, fødselsdato, oppvarmingskilder, type og størrelse på bolig samt antall personer i husstanden.

I tillegg samler Ringeriks-Kraft Nett løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel opplysninger om strømforbruk, hvilke type abonnement du har samt hvilke tilleggstjenester du benytter deg av. 

2.2.  Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til dine interesser, analysere forbrukstrender og forbedre våre tjenester. 

2.3.  Særlig om bruk av informasjonskapsler

På noen deler av www.ringeriks-kraftnett.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjelder eksempelvis på Din side-løsningen, og det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre www.ringeriks-kraftnett.no mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside. 

3. SAMMENSTILLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ringeriks-Kraft Nett forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med opplysninger fra andre kilder.
 

4. OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Ringeriks-Kraft Nett har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Når Ringeriks-Kraft Nett ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.
 

5. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER – TAUSHETSPLIKT

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

5.1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder, 

5.2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, 

5.3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller 

5.4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Ringeriks-Kraft Nett gjør ovennevnte personopplysninger tilgjengelig for de selskapene som etter avtale med Ringeriks-Kraft Nett forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Ringeriks-Kraft Netts krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Ringeriks-Kraft Nett kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data. 
 

6. DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Ringeriks-Kraft Nett har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. 
 

7. REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

7.1. Behandlingen av personopplysninger endres, eller

7.2. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Ringeriks-Kraft Nett vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. 

8. HENVENDELSER

Du kan ta kontakt med vår kundeservice dersom du vil ha mer informasjon om Ringeriks-Kraft Netts behandling av personopplysninger.

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.