Strømbrudd

Hva skal jeg gjøre når strømmen går?

Dersom du er helt strømløs

  • Sjekk sikringsskapet. I tillegg til kurssikringer og hovedsikringer har de fleste hus inntakssikringer.
  • Strømbrudd kan skyldes planlagt utkobling grunnet vedlikehold. Se oversikt over planlagte strømutkoblinger.
  • Se om strømmen også er borte hos naboer

Vår driftsentral mottar umiddelbart systemvarsel når det er feil i høyspentnettet. Driftsledervakt kaller inn mannskaper og undersøker hvor feilen ligger. Deretter reiser vaktlaget ut for å rette feilen. Ved behov kalles ekstra personell inn for å gjennomføre feilretting så raskt som mulig. Dersom du har opplysninger om skader eller mangler i forbindelse med strømbrudd oppfordrer vi til å ta kontakt på 32 12 24 20.

Se en oversikt over strømutkoblinger her.

Feilmeldingen er bemannet 24 timer i døgnet

Oppdager du skader eller mangler på luftnett, kabelnett, lavspent eller andre el-installasjoner - ring og informer oss på vår vakttelefon 32 12 24 20.

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.