Strømutkoblinger

Her finner du alle meldinger om strømutkobling fra Ringeriks-Kraft Nett.

 
strømstans Åserud, Askilsrud,Vesetrudgata og Åsterudbakken19.04.2018
Grunnet arbeid på høyspentnett må vi ha en strømstans i området Askilsrud, Åserud, Åsterudbakken og Vesetrudbakken i Åsbygda torsdag den 19 april fra kl. 08:00 til kl. 14:30. Alle linjer må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. Berørte har fått SMS
Publisert kl. 14:07, 17.04.2018
Strømstans Hønefoss torsdag 19 april19.04.2018
Pga arbeid på lavspentnett må vi ha en strømstans i deler av Fossekallveien, Trulserudveien og Lagesalveien torsdag 19 april fra kl. 10:00 til kl. 11:00. Alle linjer må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. De berørte har fått SMS
Publisert kl. 11:46, 17.04.2018
Strømstans Åsbygda 20.04.1820.04.2018
Grunnet arbeid på høyspentnettet blir det desverre en strømstans i området Skag/Viulshøgda i Åsbygda fredag 20.04 mellom kl 08.00 og 10.00. Vi beklager de ulemper dette medfører. Alle linjer må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden.
Publisert kl. 13:47, 18.04.2018
Strømstans Kolkinn 20.04.1820.04.2018
Hei Grunnet vedlikeholdsrbeid på lavspentnettet blir det desverre en strømstans i området ved Kolkinn fredag 20.04 mellom kl 13.00 og 14.00. Vi beklager de ulemper dette medfører. Alle linjer må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden.
Publisert kl. 13:46, 18.04.2018
Strømstans Hensmoveien 28,30 og 3222.04.2018
Grunnet arbeid på høyspentnett må vi ha en strømstans i Hensmoveien 28, 30 og 32 søndag den 22.4.2018 fra kl. 12:00 til ca kl. 16:00. Alle linjer må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. Berørte har fått sms
Publisert kl. 12:19, 17.04.2018
Vis arkiverte utkoblinger.
Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.