Strømutkoblinger

Her finner du alle meldinger om strømutkobling fra Ringeriks-Kraft Nett.

 
Høyspentfeil Løvlia-Heggelia20.04.2017
Vi har fått en høyspentfeil mot løvlia-Heggelia. Feilretting pågår
Publisert kl. 05:59, 20.04.2017
Strømstans i Området Storgata-Blomsgate20.04.2017
Pga arbeid på høyspentnett må vi ha en strømstans i deler av Norderhovsgate, Stangsgate, Holmboesgate, Blomsgate og Storgata torsdag den 20 april fra kl. 23 00 til ca kl. 23 59. Alle linjer må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden.
Publisert kl. 12:24, 19.04.2017
Strømstans i Hofsfossveien og Glederudveien torsdag 20 april20.04.2017
Pga arbeid på høyspentnett må vi ha en strømstans i Hofsfossveien og Glederudveien, torsdag 20 april fra kl. 12:00 til kl. 13:00. Alle linjer må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. De berørte har fått SMS
Publisert kl. 08:09, 19.04.2017
Strømstans Utstranda mandag 24 april24.04.2017
Pga trefelling nær ved lavspentnett må vi ha en strømstans på Haglund ved Utstranda, mandag 24 april fra kl. 08:30 til kl. 12:30. Alle linjer må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. De berørte har fått SMS
Publisert kl. 14:37, 20.04.2017
Vis arkiverte utkoblinger.
Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.