Nettleie

Nettleie er det du betaler for å få strømmen transportert frem til eiendommen din. Om du bor i Ringerike eller Hole får du strømmen levert gjennom nettet til Ringeriks-Kraft Nett.

Nettvirksomheten har som oppgave å drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i Ringerike og Hole. Ringeriks-Kraft Nett drives i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for inntekter og tarffering.

Nettleie er ikke det samme som en strømavtale.

Nettleien er det du betaler for selve strømmen som blir transportert gjennom nettet. Det finnes mange som tilbyr strømavtaler i vårt nettområde. Om du ønsker å bestille strøm kan du finne en liste over strømleverandører her.

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.