Ringerike

- se hva regionen har å by på

Se filmer

Om Ringeriks-Kraft Nett

Det 3 400 km lange høyspent- og lavspentnettet i Ringerike og Hole kommune leverer strøm til over 19 000 kunder. Ringeriks-Kraft Nett investerer nærmere 20 millioner kroner årlig i nettet. I tillegg investeres det 55 millioner kroner i 2012-2014 med innføring av AMS (digitale målere) i alle husstander.

Ringeriks-Kraft Nett har som oppgave å drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i kommunene Ringerike og Hole.

Virksomheten drives i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for inntekter og tariffering.

Ringeriks-Kraft Nett har som mål å tilby kundene sikker strømforsyning innenfor gitte økonomiske rammer.

Aktuelle saker

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.