Nå må nettselskap og strømleverandører innhente fødselsnummer for alle stømkunder

12.01.2016

Fødselsnumrene skal brukes for å entydig identifisere kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub).

Informasjonsbrosjyre fra NVE kan du lese her.

« Tilbake til Hjem
Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.