Planlagt skogrydding langs høyspentlinjenettet.

12.01.2017

I januar starter vi med rydding rundt høyspentlinjenettet i Ådal øst og vest, fra Hen og nordover mot Ringmoen. Arbeidet skal være utført innen utgangen av mars 2017.

Hvorfor rydder vi langs høyspentlinjenettet?

Linjerydding er en viktig jobb for å ivareta leverings- og personsikkerhet. Linjene skal holdes fri for trær som kan komme farlig nære spenningsførende anleggsdeler for å redusere skader på eiendom, antall feil på nettet og dermed forbedret leveringskvalitet for våre nettkunder. Derfor er det viktig for oss å overholde en sikkerhetsavstand mellom trær og ledninger. Neste planlagte rydding er om fem år.

Hvordan utføres dette?

Høyspentlinjene kommer til å ryddes for underskog i hele ryddebeltet. Trær og kvister som har vokst innenfor minsteavstanden på 3 meter kommer til å kappes. I tillegg tar vi en risikovurdering på andre trær ved ryddebeltet og kapper det som eventuelt kan utgjøre en fare for høyspentlinjene.

Vi har ikke kapasitet til profesjonell beskjæring av pryd- og frukttrær. Hvis det er grunneiere som ønsker slik beskjæring må de gjøre dette selv. Når ryddingen blir utført på egen hånd, må det holdes betryggende avstand til og unngå berøring av våre ledninger.  Viktig: skal arbeidet gjøres av grunneier må dette bli gjort før utgangen av mars.

Dersom grunneier ønsker å ta ryddingen selv grunnet spesielle behov til beskjæring eller har ytterligere spørsmål, bes dere om å ta kontakt så snart som mulig. Grunneiere som har juletreområder eller dyr under vår høyspentlinje må også ta kontakt via mail slik at vi får kartlagt dette.

Skogryddingen vil medføre trafikk av biler og personell langs linjene. Dette gjelder også private eiendommer. Vi vil utføre arbeidet slik at det medfører minst mulig ulempe for den enkelte grunneier. Kvister blir fjernet fra hager, gjerder, stier, veier og bekkefar. Einer og vier blir satt igjen som mat til elg, og det kan bli kvister som blir lagt igjen nære grunneiers tomtegrenser.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon eller ved behov for å gjøre en avtale, ta kontakt med Roger W Hansen, 32 11 95 35 eller rogerw.hansen@ringeriks-kraft.no.

« Tilbake til Hjem
Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.