Tre år på rad med uendret nettleie

21.12.2016

Nettleien for 2017 kommer fortsatt til å være på samme nivå som den har vært de to siste årene.

Ringeriks-Kraft Nett har jobbet med effektivisering av virksomheten over lang tid, noe som har gjort at økningen i nettleiepriser har vært lavere enn den generelle prisøkningen. Justert etter generell prisstigning, er nettleieprisen for 2017 kun 85 % av prisen i 2005.

I 2016 har Ringeriks-Kraft Nett fokusert på vedlikehold og forsterkninger av nettet. En av hovedstrømforsyningene inn til Hønefoss sentrum er helt fornyet i løpet av året, samtidig som det jobbes mye med å tilrettelegge nettet for veksten i regionen. Ringeriks-Kraft Nett er sterkt engasjert i tilretteleggingen av planlagte vei- og baneprosjekter.

– ­Nettselskapet deltar også i nasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) gjeldende digitalisering av nettdriften basert på de nye AMS-målerne. Dette er viktig med tanke på videre utvikling og effektivisering, sier nettsjef i Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakken.

Forbruksavgiften til staten, som kommer i tillegg på nettleiefakturaen, justeres etter konsumentprisindeks (KPI). Den totale strømregningen for husholdningskunder i 2017 fordeles mellom nettleie, 29 %, kraftpris, 35%, og avgifter til staten, 36 %.

« Tilbake til Hjem
Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.